Chính sách bảo hành/bảo trì

Chính sách bảo hành bảo trì tại Hưng Thịnh Phát đối với tất cả các dòng sản phẩm :

  • Thời gian bảo hành tùy theo dòng sản phẩm
  • Các khoảng thời gian bảo hành từ 12 tháng đến 24 tháng
  • Được hỗ trợ bảo trì thường xuyên trong thời gian bảo hành