Chính sách đổi/hủy và hoàn tiền

Đối với chính sách đổi / hủy hàng tại Hưng Thịnh Phát :

  • Tất cả các sản phẩm sau khi được giao đến chân công trình lắp đặt đều không được đổi nếu có sự cố của cá nhân .
  • Tất cả các sản phẩm có lỗi của nhà máy đều được thay thế miễn phí