Chính sách và quy định chung

Chính sách và quy định chung của Hưng Thịnh Phát :

  • Đối với các đơn vị thương mại khi lấy hàng đều phải nhận hàng tại kho , nếu không phải chịu phí vận chuyển từ kho đi
  • Đối với các đơn vị mua lẻ được hỗ trợ vận chuyển miễn phí tại khu vực nội thành Hà Nội
  • Thanh toán trước khi nhận hàng