Cung cấp hệ thống giặt cho công ty TNHH Đại Lải Việt Nam

LIÊN HỆ : 0979.021.579 – 0985.651.203 – 0965.393.185 – 0976.234.380 – 0965.431.184Công ty Hưng Thịnh Phát cung cấp hệ thống giặt công nghiệp cho công ty TNHH Đại Lải Việt Nam – Sân Golf Đại Lải -Phúc Yên – Vĩnh Phúc

p1000636