Dự án lắp đặt cho nhà hàng Tân Tây Đô

Công ty Hưng Thịnh Phát setup trọn gói cho nhà hàng “Nhà hàng Tân Tây Đô” thuộc Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân – Tập đoàn Tân Tây Đô

Hệ thống bồn rửa

img_0562

Thi công lắp đặt và bàn giao

img_0563

 

Hệ thống đã lắp đặt

img_0564

img_0565 img_0566