Hệ thống giặt, sấy cho tòa nhà Láng hạ

LIÊN HỆ : 0979.021.579 – 0985.651.203 – 0965.393.185 – 0976.234.380 – 0965.431.184Hưng Thịnh Phát đã lắp đặt cho hệ thống giặt là cho tòa nhà tại Láng Hạ – Hà Nội

img_0241