Quy định và hình thức thanh toán

Tất cả các sản phẩm đều được quy định chung của chúng tôi , đối với các đơn vị thương mại cần phải thực hiện các quy ước và hình thức sau :

  • Đối với mặt hàng có sẵn thì đặt hàng giao nhận tại kho
  • Thanh toán trước khi nhận hàng
  • Đối với mặt hàng không có sẵn phải đợi trong vòng 3- 6 tháng

Hình thức thanh toán :

  • Áp dụng đối với từng dòng sản phẩm và giá trị của sản phẩm
  • Áp dụng điều kiện đôi bên