Thiết kế, thi công hệ thống bếp cho nhà hàng “TONKIN” 34 Quang Trung – Hà Nội